...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިހިމުޑުދާސް
ނ.
ރިހިކުލައިގެ ހުންނަ މުޑުދާހެއް.
މިއީ ބޭހަށްގެންގުޅޭ ބާވަތެއްގެ މަޢުދަނެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ