...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިނދަ
ނ.
ރާޅުޖަހާ ހިސާބު ގޮނޑު ދޮށުގައި ވަޅުޖަހައިގެން އުޅޭ އެއްޗެއް.
މީގެ ބޭރުގައި ހަރު ތޮއްޓެއް އޮންނާނެއެވެ.
އެތެރޭގައި އޮންނަނީ މަސްލާފައެވެ.
ބޭރު ތޮށިގަނޑު އޮންނަނީ ދެފަޅިއަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކި . ހަކޮށި . ހަކޮޑި . ހިޔަމަރިނދަލި . ހުއިތޮށި . ރަތްކަނދޮޅު . ރިނދަވާލި . ރިނދަތޮށި . ރިނދަލި . ރިނދާބަލިކަން . ބޮށި . ޅައީދުމަ . ކަހާރިނދަލި . ކައިރުރިނދަލި . ކަތިރިނދަލި . ކުދެލި . އިތާ . މާހައްޕަޅަ . މާރެނދަ . މުތްވާލި . މޭއްޔަމަލާފަތް . ފަރުހަކި . ތައުރިންދަ . ގައުފޮރި . ގަލެގަލާ . ގާހައް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ