...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިނދަވާލި
ނ.
ހަނދި ޢާއިލާގެ ބާވަތެއ.
މިއީ ފަތިކޮށް ކުކުޅުބިސް ބުރަށް ހުންނަ ވަރަށް ބާރަށް ދުވާ މަހެކެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ ރިހި ކުލައެވެ.
ނަމަވެސް، ބޮޑެތިމަހުގައި މިރިހިކުލައިގެ މައްޗަށް އޮރެންޖު ކުލައެއް ފޭދިފައި ހުންނަ ގޮތަކަށް ހުރެއެވެ.
މިމަހުގެ ބޮލުގެ މަތީހަންގަނޑުގެ އެތެރޭގައި ކުކުޅުބިސް ބުރަށް ހުންނަ ހަރުކަށިގަނޑެއް ހުރެއެވެ.
މިއަށް " ރިނދަ" ކިޔާ މިމަހަށް ރިނދަވާލި ކިޔަނީއެެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިނދަވާލި . މުތްވާލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ