...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިނދަލި
ނ.
މަސްފިލާފާއޮތް ރިނދައެއްގެ އެއްފަޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކޮށި . ހުއިތޮށި . ރިނދަތޮށި . ކުދެލި . މޭއްޔަމަލާފަތް . ގަލެގަލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ