...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިނގު
ނ.
(މަލިކު) ރޮނގު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުމުރިނގު . ހުތްޖަޑާ . ނާރިގަ . ނާރިގުފާނަ . ބުރެކިފާނަ . ކުލަކޮކާމަސް . ކޮވެލިފާނަ . އިރުމަތީފަރާތް . މަޣުރިބު . ފަކުސަމަ . ފައިބާނަ މުރިނގު . ފިތްފިތަށްހުރުން . ފޮނިބޮލި . ދެމުރިނގު . ލުނބޯ . ގަލްބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ