...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިއްމަސް
ނ.
މުށިމަހުގެ ސައިޒުގެ މަހެއް މިއީ، މަހުގެ މަތީބައިގެކުލަ ނޫކުލައަކަށް ދާ ފެހިކުލައެއްގައި ހުންނަ އައިން އައިން ގަނޑަށް އުޅޭމަހެކެވެ.
މި މަސް އާއްމުކޮށް އުޅެނީ އެތެރެވަރީގެ ކަނޑުތަކުގައާއި ފުން ވިލުވިލުގައެވެ.
މިއީ ކަށިގިނަ މަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިކަމަހަ . ވެހިމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ