...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިއްސަށްލޯލުން
މަޖާޒު:
ހަލާލު ދަރިއެއްކަމަށް ބަފާ ގަބޫލުކުރުމާއެކު އެހެންމީހެއްގެ ދަރިއެއްކަމަށް މީހުންނަށް ޝައްކުވާނޭ ގޮތްތައް މެދުވެރިވީމާ ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ