...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިއްސެޔޮ
ނ.
(1) ދޮންރީނދޫ ކުލައިގެ ދަވާދު ހަދަން ގެންގުޅޭ ފުށެއް.
(2) ފަށުރިއްސެޔޮ.
(3) ދޮން ރީނދޫ ކުލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިއްސަލް . ރިއްސެޔޮ . ރިއްސެޔޮލުން . ބަބުރުފަޅޯ . އަވިދޮންވުން . އުޅަނދު . ފަޓުރިއްސަލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ