...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިވާ
ނ.
މީހަކުދެއްކި ވާހަކައެއް ނުވަތަ ހިނގިކަމެއް އެދެއްކިގޮތަކަށް ނުވަތަ އެހިނގިގޮތަކަށް ބުނާ ބުނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާ . ހަމްދަރުދީ . ހަތްހެއްތި . ހިޖުރަކުރުން . ހީކިރިލި . ހުޅު . ހޫރަހި . ހޫރަހިކުރުން . ނަސީބު . ނަސީބުގަދަކަން . ނަސީބުގަދަވުން . ނަސީބުދެރަވުން . ނަސީބުގަދަ . ނިމެއްކުހަރާމީ . ނޭވާހޮޅިޔަށް އެޅުން . ރަންފައިލުން . ރާވީ . ރޭފާން . ބަރަކާތް . ބ.މ.ބ . ބުރަހެލިކަން . ބެދޭމަޅިއެއް ނުފެންނާނެއެވެ. . ބޮޑުހިސާބުގައިޖެހުން . ބޮޑުލިބާސް . ބޯށިމައުފުސް . ޅަ . ޅަކަން . ޅަވުން . ކަނިކެނޑުން . ކައިވަތުމަޅިނެއްޓުން . ކަތިރިނދަލި . ކިފާޔަތުގެ ފަރުޟު . ކުއްލިރޯޅި . ކެއްކުރިމީހާއޭ ފުޅައްބުޑުގައިއޮވެ މަރުވީވެސް . ކެތްކުރިމާހާއޭ ފުޅަށްބުޑުގައި އޮވެ މަރުވީވެސް . ކޮރެފާނު . ކޮއި . އަބުރާބެހުން . އަބުރު . އަބުރުހިފެހެއްޓުން . އަވަދި . އަދަބު . އަދަބުވެރި . އަދަބުވެރިކަން . އަޑީތެޔޮ . އިތާކުރުން . އިތާވުން . އިސްތިރާކު . އެޅުން . ވަރިފަށަށްއެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ