...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިވާވުން
މ.
މީހަކު ދެއްކި ވާހަކައެއް ނުވަތަ ހިނގިކަމެއް އެދެއްކި ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެހިނގިގޮތަކަށް ރައްދުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ