...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިވާޔަށްކިޔެވުން
މ.
ހަރުކޮށް ކިޔެވުން.
އެއީ ފޮތް ފޮށިކިޔާއިރު ކިޔަވާހެން އަވަސް އަވަހަށް ކިޔެވުމެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ