...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިވެތި
ނއ.
ރީތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރިއާ . ހިރިޔާ . ބުރަކިރަނިން . އަންތަރަ . އަބާންނަ . އައްތަރަ . އަމަރުތަ . އޮމަގެރި . ފަސްލަކުނުކަން . ސިރީނިފެނަންއުއްދަނަރެހެންދި . ސިރީބޮވަނަލަދަވަރަދާނަ . ސިރީކަލަވުނައަބާރުނަދޭހަ . ސިރީކުލަސުންދުރަ . ސިރީވަރުނައަބާންނަ . ސިރީމާތަރުބޮވަނަސިއްދަ . ސިރީމިދެނަމަދިނާދީއްތަބޮވަނަ . ސިރީތުރަފޫހަޅަތަންތުރަވަރުނައަބާންނަ . ސުބަސަދަސުވަރުދާނަ . ޙަމްދު . ޙަމްދުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ