...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިވެލި
ނ.
(1) ހިޔަނި.
(2) ގޭގޭ ދޮރުން، ބޭރަށް ނިކުމެފައި ހުންނަ އަލި.
(3) ކަނޑުގެ ބާނިތަކަށް އިރުންއެޅިފައި ހުންނަ ދަޅަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިވިލި . ރިވެލިކަނޑާވެން . ފޫޅަށްފުމިއެ . ފޫޅުކާވެން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ