...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިދަ
ނ.
(ބދ) ފިތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްގޭފާތިހާއަށް ފުނޑައިފައި ހުރި ދައެއްހެން . ނޭފަތް ފޮޅުން . ރިބުޓެވި . ރޯނގާ . ރޯނގާބަޑި . ރޯގާ . ރޯގާޖެހުން . ކާސް . އަރިދަފުސް . އަރިދަފުސްއެޅުން . އިނފުލުއެންޒާ . އިންފުލުއެންޒާ . އެނި . އޮރިއެރުން . ވިރާޘީ . މެދުރިދާ . ފަހަވެރިދައިތަ . ފިރިބަލައިގަތުން . ފެދެރެ . ދިއްޖެ . ޒަންޖަބީލު . ޚިލޭސްމޭ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ