...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިދާ
ނ.
(1) ގައިގާ ލާފޮށާ.
(2) ކަތީބުފޮށާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަތީބުފޮށާ . ކެއްސުންބަލި . މެހުމާން . ފެންދާނި . ދެގޮޅިދޭތެރެއިން ބޮޑުގެރިދާހައިވޭ . ސަރިދާލޭއްސަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ