...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިތްދަނޑި
ނ.
(1) ރިތް.
(2) ކުނބާއި ކުނބުކަފީގައި ރިތާއި ފަރުމާނާއި ދައްސޫރަ ފަދަތަކެތި ބަހައްޓަން ދެކުނބުގައި ބަނދެފައި ހުންނަ ކަނިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގެމަހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ