...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިލޭރޭސް
ނ.
ޓީމުތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ ދުވުމުގެ ރޭހެއް.
މީރޭހުގައި އެމީހަކު ދުވާނީ އެކަކު އަތުން އަނެކަކު އަތަށް ބަދަލުވާ ދަނޑި ބުރިއެއް ހިފައިގެން އެމީހަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަންކޮޅެއްގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޭސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ