...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިސެޕްޝަން
ނ.
(1) ޚިދްމަތްދޭ ތަންތާނގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ ކައުންޓަރ.
(2) މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ބާއްވާ ސައި ނުވަތަ ކެއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ