...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިޒާވު
ނ.
(1) މުސްތަޤްބަލްގެ ބޭނުމަށް ބަހައްޓާ ތަކެތި.
(2) އެކިއެކި މުބާރާތްތަކާއި ކުޅިވަރު ތަކުގައި މީހެއްގެ ބަދަލުގައި ނުކުންނަން ހުންނަ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބެންޗު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ