...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިޔަ
ނ.
ރާޒުވާގެ ކުޅިބައިގެ ކުޅިއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިވައު . ހަނދުބަލާމަސް . ހަނދޭގިރިކަން . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަނާ . ހަރަމަލި . ހަރާންކޯރުވުން . ހަކުންފަލި . ހަވީރުކުރުން . ހަތޭލިކަށި . ހަތްއައްތަވާޅީންގާނެގުން . ހަސްކާ . ހަސްކާދިނުން . ހާޑުމަޅި . ހާޑުފަށް . ހިހޫލުން . ހިންގުންތެރި . ހިންގުންތެރިން . ހިންގުންތެރިކަން . ހިރިހަމައިދިކަން . ހިރިލުން . ހިކަރިވުން . ހިތާނުވަޅު . ހިތިގަސް . ހިލަވާލި . ހުރަސް . ހުއްދަބަލައިދިއުން . ހުއްސަރިބައި . ހުއްސަރިބައިވުން . ހުސްހަށިބައިކަން . ހެއްޓި . ހެޔޮރޯޅި . ހޭ . ހޮނު . ހޯދީދަނޑި . ހޯގީދަނޑި . ނަ . ނަރުކޮއްޓި . ނަކަސްތެޅުން . ނަގައިވޮށި . ނަސީބަކީ ކަތީބަކުދޭ އެއްޗެއްނޫނެވެ. . ނުރޯދަރިޔަކަށް ކިރެއްނުލިބޭނެއެވެ. . ނުއަތުރޯޅި . ނެގިމަޑުވުން . ރަށުމީދާރަށަށްގަދަވާނެ . ރަށްވެހިކުރުން . ރަށްވެހިވުން . ރަނގަވާޅު . ރަންޏަކު ދަރިއެއްބޮޑެއް ނުކުރާނެއެވެ. . ރަވަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ