...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިޔަން
ނ.
(1) މިންއަޅަން ގެންގުޅޭ މިންގަނޑެއް.
މީގެ ދިގުމިނަކީ 42 އަނގޫ ނުވަތަ 72 އިންޗިއެވެ.
(2) މި މިންގަނޑު ހަމަވާއެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިޔަންކޮޅު . ރިޔަންކޮޅުއެޅުން . ރިޔަންކޮޅުލުން . ރިޔަންއެޅުން . ބަމުން . ބޮމަކަނދުލިއުން . ކައުޅު . ކާނލޯ . އުޑުބޮމަ . އެތު . ފަންގަނޑު . ފަންގިރޯނު . ފަންސި . ދަރު . ދަރުޖެހުން . ލިޔުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ