...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިޔަންކޮޅު
ނ.
(1) ނަކަތްތެރިން ރިޔަނެއް އަށްބަޔަށް ބަހާފައިވާ ބައިތައް.
(2) އިސްކަންދަރު މަހާރަދުން ހެއްދެވިރިޔަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިޔަންކޮޅުއެޅުން . ކައުޅު . އެތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ