...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިޔަންކޮޅުއެޅުން
މ.
(1) ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ގޯތިގޯތީގެ ބޮޑުމިންބަލާ އިންފާހަގަ ކުރުން.
މި މިންބަލާ އުޅުނީ ތިންރިޔަން އަށަނގޫ ބަމައިންނެވެ.
(2) އިސްކަންދަރު މަހާރަދުން ހެއްދެވި ރިޔަންކޮޅުން ތަނެއްގައި ރިޔަން ހުރިވަރު ބެލުން.
މިރިޔަނުގައި ދެއަނގުލާއި އެއްއުނގޫ އިތުރުވާނެއެވެ.
އުނގުލަކީ، ބައި އަނގުލެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ