...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިޔާ
ނ.
(1) ފުރާދުއްވާ ތަކެތީގައި ވައިއަޅުވާން ނަގާފޮތިގަނޑު މީގެތެރޭގައި ހަތަރެސްކަން ރިޔަލާއި ކަތިރިޔާ ހުރެއެވެ.
(2) ފެހުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަހުރަޔާ . ހަންޖާ . ހަންޖާއެޅުން . ހައުރަގެހުން . ހަމަރިޔާ . ހަތަރުފަޅިރިޔާ . ހަތުރު . ހަސްފަސް . ހާމުދުރު . ހިރިއުކަސް ފުރަދާނަ . ހިރިލުން . ހިރުއްދަ . ހިއްލުން . ހިއްސާދާރު . ހިސްޓީރިޔާ . ހިޔައުކުރުން . ހުނަރުވެރިން . ހުނަރުވެރިޔާ . ހުންގާނު . ހުރެ . ހުވަނދުމިރިގަނޑު . ހުދުފޭލިރިޔާ . ހޭ . ހޭރިޔާ . ހޭރިޔާކުރުން . ހޭރިޔާއެޅުން . ހޭރިޔާޖެހުން . ހޯދި . ނަރަށްކިޔުން . ނައިބުކަން . ނައު . ނައްކަވާރު . ނައްކަވާރުރާޖާ . ނަގައިވޮށި . ނާ . ނާޒިރު . ނިމެއްކުހަރާމީ . ނުރަސްމީދަތުރުފުޅު . ނުމީނުދިރި . ނޭވާގެކޮޅަށް . ރަށްވެރިން . ރަނަހަމާދި . ރަނުންރަނަށް . ރައީސް . ރައްކޯބައިން . ރަސްމީދަތުރުފުޅު . ރަސްގެފާނު . ރާހިބު . ރާއެރިޔާ . ރާދަންޑާރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ