...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިޔާދެމުން
މ.
(1) އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ރިޔާ ދޫކުރާއިރު ރިޔަލުގެ އޮޑިދޮށުކުރެވީގައި ހިފައި ރިޔާ އެތެރެޔަށް ގެނައުން.
(2) ތަންތަން ހިޔާކުރަން ނުވަތަ ނިވާކުރަން ވާންކޮށް ބިތުގައި ނުވަތަ މަތީގައި ރިޔާ ހަރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ