...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިޕޯޓަރު
ނ.
(1) ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކަށް ޚަބަރުހޯދައި ލިޔުމަށް ވަޒީފާދީފައި ތިބޭ މީހުން.
(2) އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ފައިތިބޭ މީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނޫސްވެރިން . މުރާސިލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ