...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރިޝްވަތު
ނ.
(1) ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތައް ނިންމުމަށް ނުވަތަ ކުރުވުމަށްދޭ ފައިސާއާއި ތަކެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކެއުން . ފިލި . ފިލިޖެހުން . ތާވަންކެޑުން . ސައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ