...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރީ
ނ.
(1) މެހީގެ ފޫކޮޅުންނެރޭ ކުދިކުދި ފަނި.
(2) ވޭރުހުލި.
(3) މާބުރުފަދަ ތަކެތި ތަންތަން ބައްދާ އެއްޗެހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހަށިވައު . ހަނދުބަލާރޭ . ހަނދުބެލުން . ހަނދުވަރީމާ . ހަނދުވަރީމައު . ހަނދުވަރީގަސް . ހަނދުވަރުކަކުނި . ހަނދުވަރުކުރަފި . ހަނދުވަރުމޫސުން . ހަނދުމަސް . ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަނދޭގިރި . ހަނގުންފަރާ . ހަނގުބޭކަލުން . ހަނޑަސްތުން . ހަން . ހަންމުށި . ހަންގިސްކާރަ . ހަންޑިހުނިގޮނޑި . ހަންޖެހުން . ހަރަކާތްތެރިން . ހަރޮމަލި . ހައިބަނޑު . ހައިޑުރޯއިލެކްޓްރިކު . ހައުޅާބައިންޖެހުން . ހައްބުރު . ހައްވާމަހަ . ހައްދެވި . ހައްޔަރުން ނެއްޓުން . ހަވާދުކުރުން . ހަވާސާނޯޓް . ހަމަރޯޅި . ހަތަރުކަންކަށި . ހަތަރުއިމާމުން . ހަތަރުމަލާއިކަތުން . ހަތަރުފަށްއެއްތެޔޮ . ހަތަރެސްފައި . ހަތި . ހަތްހެއްތި . ހަތްރީތި . ހަތްކޮޅު . ހަތްއައްތަވާޅީންގާނެގުން . ހަތްއަޖައިބު . ހަތްފިޔަވަޅުބެރު . ހަތްދަންނަބޭކަލުން . ހަތްޤިރާއަތް . ހަލާދަނޑި . ހަލުވިމަސް . ހަޑިކޮށްލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ