...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރީނބުރުފިލާ
ނ.
ގެދައާ އެއްވައްތަރަށް ފަތްކުދިކޮށް ބިމުގައި ފެތުރި، ހެދޭ ކުޑަކުޑަ ގަހެއް.
މިގަހުގައި ވަރަށް ރީނދޫކުލަ ގަދަ ކުޑަކުޑަ މަލެއް އަޅައެވެ.
މިގަހުގެ ހުރިހާ ބައެއް ހަމުގެ މަތީގެ ދިލަނެގުމުގެ ބައްޔަށް ބޭސް ހެދުމަށް ބޭނުންކުރެއެވެ.
މީގެ ގޮނޑި ހުންނާނީ ކުޑަވާ އިނގިލިހާ ކުޑަކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ