...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރީނބޫ
ނ.
(1) ރީނދޫ މަލެއް އަންނަ ފަތް ކުދި ކުރި ގިނަ ކުޑަ ގަހެއް.
މީގެ ގޮނޑި ބޭހަށް ބޭނުންކުރެއެވެ.
(2) ރީނބުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރީނބުރު . ރީބޫގޮނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ