...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރީނދޫ
ނ.
ގަހެއްގެ އަޑިއަށްފައިބާ ގޮނޑިއެއް.
މިއީ ދޮން ރަތްކުލައިގައި ފޯލިކޮށް ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
މި ބޭހަށާއި ހަވާދުގެ ބާވަތެއްގެ ގޮތުގައި އަދި ކުލައެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ބޭނުން ކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުވަރީމައު . ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަންޑިހުނިގޮނޑި . ހަތި . ހިންދުކޮކާބިބީ . ހިންދޫރަ . ހިރުނދުދޫނި . ހިތަމިޔަރު . ހިތި . ހުރަސްގަޅިލޮނދިމަސް . ހޮން ބޮއް . ހޯސާ . ނަލަހިކާ . ނިގޫދޮންނޫމަސް . ނޫމަސް . ރަނައުރާ . ރަން . ރަންކޮކާ . ރަންވަންނިކުލަ . ރަންވަންކަނދިލި . ރަންފަޅޯ . ރަންފާނަ . ރަންގެރި . ރައްކަލެ . ރަތަކަޅޯއް . ރަތުރުއް . ރަތްހޮނޑަލި . ރަތްރީނދޫ . ރަތްރީނދޫމަސް . ރަތްބޯ . ރަތްމެހިފިޔަކުލަ . ރަސްކޮކާމަސް . ރާބެބުރި . ރާކަސާލި . ރިހާކުރުބަގީޗާ . ރިއަންކުރެވި . ރިއްސެޔޮ . ރިއްސެޔޮލުން . ރީނބުރުފިލާ . ރީނބޫ . ރީނދިލެ . ރީނދުލި . ރީނދުލް . ރީނދޫ އުރަހަކަންނެލި . ރީނދޫހުން . ރީނދޫބޭސް . ރީނދޫކަޅޯއް . ރީނދޫވެން . ރީނދޫމަސް . ރީނދޫތޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ