...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރީނދޫ އުރަހަކަންނެލި
ނ.
ކަންނެލީގެ ބާވަތެއް.
މިމަހުގެ ބޮޑެތި ބާވަތުގެ މަހުގެ ބުރިކަށިމައްޗާއި ބަނޑުދޮށް ފަރާތުގެ ދެވަނަ ކޮތަރިބައި، ވަރަށް ދިގުވާނެއެވެ.
މަހުގެ މަތީބައިގެ ކުލައަކީ ގަދަނޫކުލައެވެ.
ކޮތަރިތަކުގެ ކުލައަކީ ރީނދޫކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ