...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރީނދޫހުން
ނ.
ހުމުގެ ބާވަތެއް.
މިހުންޖެހުނީމާ ލޮލާ ނިޔަފަތިތަކާ ހުދުހަމާ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހި ރީނދޫ ވާނެއެވެ.
މިއީ ނުރައްކާތެރި އަދިގައިން ގަޔަށްއަރާ ބައްޔެކެވެ.
ބައެއްފަހަރު މޭގަނޑާ ސިކުޑިޔަށް ގެއްލުން ލިބިދާފަދަ ބައްޔެކެވެ.
މިބަލިޖެހެނީ ބަލިޖައްސާފަނީގެ ސަބަބުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސަފަރާ . ސަފުރާހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ