...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރީނދޫބޭސް
ނ.
ބޭހުގެ ބާވެތެއް.
މިބޭސް ހުންނާނީ ރީނދޫ ކުލައިގައެވެ.
ބޭނުންކުރަނީ ފެންފޮދެއްގައި ގިރައިގެންނެވެ.
މިބޭސް ކެނޑޭ ތަންތާނގައާއި މެށޭތަންތާގައި ފާރުހިއްކުމަށްޓަކައި މިބޭސް އުނގުޅައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ