...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރީނދޫކުލަ
ނ.
(1) ރީނދުލުގައި ހުންނަކުލަ.
(2) ވިއްސާރަ ދުނީގައި ހުންނަ ހަތްކުލައިގެ ތެރެއިން ފެހިކުލަޔާ އޮރެންޖް ކުލަޔާ ދެމެދުގައި ހުންނަ ކުލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުރަސްގަޅިލޮނދިމަސް . ހޮން ބޮއް . ހޯސާ . ނިގޫދޮންނޫމަސް . ރަންކޮކާ . ރަންވަންނިކުލަ . ރައްކަލެ . ރަތްރީނދޫ . ރަތްރީނދޫމަސް . ރަތްމެހިފިޔަކުލަ . ރަސްކޮކާމަސް . ރާކަސާލި . ރިހާކުރުބަގީޗާ . ރީނބުރުފިލާ . ރީނދޫ އުރަހަކަންނެލި . ރީނދޫކަޅޯއް . ރީނދޫވެން . ރީނދޫތޮޅި . ބަދުރާންމަހުކޮލި . ކަރަވެރިމަސް . ކަޅަލިބިބީ . ކަޅިޔަމަސްދޫނި . ކީރަންމާ . ކުޅީކުކުޅު . ކުކުޅުފައިފިލާ . ކެނެރީ . ކެރެޓު . ކެކުރި . ކޮކާބިބީ . އަނބިހި . އަންމަލްތާސް . އަންގަލަ . ވަށްބޯހަނދި . މަދަރާސީމަސް . މާބުޅާމާ . މާކުޅަނދުރު . މާކޮޅަލަ . މާގަނޑުފާނަ . މިނާކުކުޅު . މިރިހި . މޫނިމައު . ފަންހުޅިހާ . ފަންސުރުމަސް . ފަތަނގު . ފަތްމިނިބިބީ . ފުލޫނިޔާ . ފެހުރިހި . ފޮނިޔަމަސް . ދިއްގާ . ދިދަމަސްބިބީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ