...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރީނދޫވެން
ނ.
ވެނުގެބާވަތެއް.
މިއީ ދެފަރާތު އަރިމަތީގައި ރީނދޫކުލަޔާއި ނޫކުލައިގެ ތިކިތަކެއް ހުންނަ ވެނެކެވެ.
މިވެން ގިނައިން އުޅެނީ ހުއިވިނަ ހެދިފައި ހުންނަ ފަޅުފަޅުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރީނދެލެވެމެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ