...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރީނދޫތޮޅި
ނ.
ތޮޅީގެ ބާވަތެއް.
މި އުޅެނީ ވިލުވިލު ގައްޔާއި ފަޅުތަކުގައްޔާއި ފަރުފަރުގެ ކައިރީގައި ބޮޑެތި މަސްމަހާ ނިވާވެގެންނެވެ.
ކުލައަކީ ރީނދޫކުލައެވެ.
މިއީ އޮނުގަނޑު ތޮޅިއާ ތަފާތު އެއަށްވުރެ ކުރުކޮށް ފަލަކޮށް ހުންނަ އޮނުގަނޑު ތޮޅިއާއި އެއްގޮތަށް ތުންގަނޑު ދިގު ތޮޅިއެކެވެ.
މަހުގައި ކުދި ހުޅުނބެއް ހުންނަ އާއްމުކޮށް ދިވެހިން ކައިނޫޅޭ މަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލަޑަވާރުތޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ