...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރީތި
ނއ.
(1) އުފެދުމާއި، އުފެއްދުމުގައި ހުންނަ ފަރިކަމާއި ނަލަކަން ލިބިގެންވާ.
(2) ހިތްގައިމު.
(3) ބަލާހިތްވާ.
(4) ލޮލަށް އެންމެ ފިނިކަންދޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުވަރުކަކުނި . ހަނދުވަރުކުރަފި . ހަނދުވަރުމޫސުން . ހައުޅާބައިންޖެހުން . ހައްދެވި . ހަވާދުކުރުން . ހަތްރީތި . ހަލާދަނޑި . ހަޑިކޮށްލުން . ހިރިއްދަ . ހިމަހޯއްދުން . ހިތިފަތުބުމަ . ހިލާލުން . ހީވަނީ ކަފުލޯ ދުންމާރިއެއްގެ އަޑުހެން . ހުއިފަތުހިކާ . ހުއްބޮއި . ހުތުރު . ހުތުރުކަން . ހެޔޮރޯޅިވުން . ހޮބާ . ހޯއްދުން . ހޯއްދުންތެރި . ހޯއްދުންތެރިކަން . ނަންއިތުރު . ނަންއިތުރުގެނަން . ނަލަ . ނަލަހިކާ . ނަލަހެދުން . ނަލަކަން . ނަލަވުން . ނަލަމަރިޔަންފާނަ . ނުގުޅި . ނޫމަސްހިބަރު . ރަނގަބީލު . ރަނގަޅު . ރަނގަޅުކުރުން . ރަނގަޅުވުން . ރަންދާމުޅަ . ރަންދޫމި . ރަފީގު . ރަސްރަނި . ރަސްރޯނު . ރިވެތި . ރިވެތިކަން . ރިވެތިވުން . ރީތިގަހަށް ބޮޑު ސަތަރު ވެއްޓުން . ބަނގަލާ . ބަނޑުބިންމަތީ ޖެއްސުން . ބަނަފުސާ . ބަކަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ