...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރީތިގަހަށް ބޮޑު ސަތަރު ވެއްޓުން
"ރީތިގަހަށް ބޮޑު ސަތަރު ވެއްޓުން" (މިސާލުބަހެއް) ހާމަ ތަނަކަށް އެއްލާލާފައި އޮތްހެން މީހަކުދިމާ އުއްޑުން އޮތުމުން ދީ އުޅޭ މިސާލެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރީތިގަހަށް ބޮޑު ސަތަރު ވެއްޓުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ