...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރީތިގަސް
ނ.
ބިޔަކޮށްހެދޭ ބޮޑުގަހެއް.
މިގަހުގައި މާއަންނަނީ ކޯޅިކޯޅިއަށެވެ.
މިކޯޅިއައިސްފައި ހުންނަނީ ގޮފިތަކުގެ ކުރީގެ ފަތްވަޅުތަކުންނެވެ.
މިގަހުގެ ފަތް ހުންނަނީ ގޮފިތަކުގެ ކުރީގައެވެ.
ފަތްތައް އެތުރިފައިހުންނަނީ މައިތަނޑީގެ ދެފަރާތުގައި އެއްފަތް އަނެއްފަތާ ދިމާވާ ގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަގީޗާގަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ