...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރީސް
ނ.
އަލިމަސް ކަށްޓަކަށް ބިއްލޫރިގަނޑެއް ކަފާއިރު ނުވަތަ ފަށުއި ފޮތިގަނޑެއް ވީދާލާއިރު އެއިވޭފަދަ އަޑުއަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުބަލާރޭ . ހަނދުބެލުން . ނަވާވީސް . ރީސްކިއުން . ރީސްލުން . ބައްތިރީސް . އަށުތިރީސް . އަންތެރެސްވުން . އަރުދު . އެއްތިރީސް . އޮނަ . އޮނަސާޅީސް . މަތިންތިރިޔަށް ކިޔެވުން . މުޞްޙަފު . ފަންސަތިރީސް . ފަސްހެޔޮދުވަސް . ފޮތް . ފޮތްފޮށިކިޔެވުން . ތަލިންކުޅުހިކުން . ތާޖެހުން . ތިނެސްކަން . ތިންދޮޅަސް . ތިރީހެ . ތެއްތިރީސް . ތޯތޯދުވަސް . ސައުރަތިރީސް . ސަތިރީސް . ސޯޚުވުން . ޤުރްއާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ