...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުހުމުގެ ލޮލަކަށް އައިބެއް ނުފެންނާނެ
"ރުހުމުގެ ލޮލަކަށް އައިބެއް ނުފެންނާނެ" (މުސްކުޅިބަހެއް) ތިމާ ރުހޭ މީހަކަށް ކުރެވޭ ނުވަތަ ތިމާ މީހަކު ކުރާ ކުށެއް ގޯހެއް ކަމަކަށް ނުދެކޭނެޔޭ ބުނަން ބޭނުންކުރާ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރުހުމުގެ ލޮލަކަށް އައިބެއް ނުފެންނާނެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ