...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުނޑި
ނ.
(1) ހުތުރުބަހުގައި ފުރަގަސްފަރާތުދޮރު.
(2) ފުރަގަސް ފަރާތު ދޮރު ކައިރީގައި ފަޅާފައި ހުންނަ އިސްތަށި.
(3) ނިހާޔަތަށް ދެރަކޮށްލަން ބުނާ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރުނޑިހައްކާޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ