...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުބައި
ނ.
(ޅ) ރުނބާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވީރު . ހަތަރުއަވަށް . ހަތަރުދަން . ހެނދުން . ނިއަފަތިގަނޑު . ރަނގަ . ރަންބައި . ރައިވަރުބައި . ބައިކުޅަބައި . ބަޑިކޮށި . ބޮލިހި . ބޮޑު ދަނޑުމަތި . ކައު . ކާލު . އަތްބަންތުރަ . އިލޮށި . ވަށްތާ . މަސްގަނޑު . ފައްޓަރަބައި . ފައްޓަރުފޮތި . ފައްޓަރޮބައި . ފަޗިސްފޮތިގަނޑު . ފާދިންގު . ފުލުފޮތި . ފޯރުބަންދަރުހިލަ . ދަގުއި . ދޮންހިޔަލަ . ތަނޑިޖެހުން . ތާސްބައި . ތިރި . ތޮށިގަނޑު . ލާހި . ގައު . ގޮނޑި . ގޮއިބައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ