...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުބު
ނ.
(1) ވައްބުރެއްގެ ހަތަރުފަޅިކޮށް އެއްފަޅި.
(2) (ގ) ރުނބާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަދުރަށް ސަލާންޖެހުން . ނަދުރު . ނަދުރުގަތުން . ނަދެރާނޑާ . ކިރުތުނބުން ވީއްލުން . އެއްކިރުވުން . ވަކުބުޑު . މުގުރުގަނޑު . ފެންކިރާތިރީސް . ދުނި . ދުންބެހުން . ތިރި . ތޮނަކަނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ