...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުޅިބޭލުން
މ.
(1) މީހަކުދެކެ އަންނަ ރުޅީގައި އަނެކަކާ ދިމާއަށް އެއްޗެހި ގޮވައިގަތުން ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ގެއްލުން ދިނުން.
(2) ރުޅިއައިސްފާ ހުރިކަން އެގޭފަދަ ކަމެއް ކުރުން.
މިސާލު:
އޭނާގެ ރުޅިބޭލީ ކާންހަދާފައި ހުރި ތަށިތަކަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރުޅިފިލުވައިލުން . ރުޅިގަނޑުފިލުވައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ