...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުޅިގަދަ
ނއ.
(1) ގަދަޔަށް ރުޅިއަންނަ.
(2) ރުޅިއިސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޫނުވުން . ބުއްރާސް . ބުއްރާސްޖެހުން . ކަނޑީރަސްގެއެއްކަހަލަ . ފީވުން . ދުނިގަދަވުން . ގަދަވުން . ޠަބީޢަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ