...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުކުރާ
ނ.
(1) ރާވެރިން ރުކުގެ ވެރިޔާއަށްދޭ ރާ.
(2) ރުކުން ބާލާ ރާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދު . ހަނދުކޭތަ . ހަންނެގުން . ހަރުހަނަ . ހަކުރު . ހަކުރުފަނި . ހަމަފަށް . ހަމަފަށްއެޅުން . ހަލާބަޑި . ހިނގާތަރި . ހިންމަތްތެރި . ހިރު . ހިރުއްދަފިލާ . ހިރުމަހުރަ . ހިކަނދިފަތް . ހިކަނދިގަސް . ހިތުގައި ގާގަނޑެއްހެން އޮތުން . ހިތްހަލާކުކުރުން . ހިތްބަލި . ހީރާންސި . ހުށި . ހުށޫ . ހުންބަލާ ކަށިގަނޑު . ހުންގާނުކުރެދިގަނޑު . ހުންގާނުއުޅައްގަނޑު . ހުންގާނުމައިފޮތި . ހުރަގެ . ހުއްފޮނި . ހުވަނދުގޮށި . ހުތް . ހުލިހުލިކޮތަޅު . ހޫނުކަން . ހެދިހަނދު . ހޮނޑެލިފޮތި . ނައުޒޯނގު ފަހަރު . ނަގިލިލުން . ނާނަކަޓާ . ނާފަހަރު . ނިއަމިފަތިގަނޑު . ނިވާފަތް . ނިގާރަން . ނެވި . ނެވިން . ނެވިކަން . ނެވިމަޅު . ރަހާ . ރަންކަނިބުރުން . ރަބަރު . ރާނާ . ރާޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ