...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުކުރުކުއެޅުން
މ.
އަލަށް ރޯނުފުރި ނުވަތަ މަޅުއެޅި އެނދު އަށިފަދަ ތަންތާނގައި އިށީނދެ އޮށޯވެ އުޅޭއިރު އެއިން އަޑުއިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ