...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރުކުރުވައިލުން
މ.
(1) ލަޝްކަރެއް ވަކި ތަރުތީބަކުން އަތުރައިލުން.
(2) އެއްޗެހިތަކެއް ތަރުތީބުން އަތުރައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮށިގަތާލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ